Over Opiliones

Opiliones B.V. is opgericht in 2014. Sindsdien ontwikkelt, produceert en verkoopt Opiliones grootformaat “Delta” FDM 3D-printers.

Op basis van zijn unieke FDM 3D-Printplatform heeft Opiliones in de afgelopen jaren belangrijke innovaties ingezet om naast kunststoffen ook andere grondstoffen efficiënt, tegen lage kosten te kunnen 3D-Printen.

Inmiddels heeft Opiliones door intensieve R&D activiteiten, op basis van hetzelfde platform verscheidene unieke innovaties doorgevoerd waardoor 3 andere grondstoffen ingezet kunnen worden voor 3DPrinting, te weten:

 • PA-Composiet
 • Beton
 • Metaal

Rode draad bij deze ontwikkeling is het voortdurend streven naar simpliciteit waardoor telkens een “very low cost” oplossing voor een probleem gecreëerd wordt. En het 3D-Printen geschikter wordt voor een steeds breder toepassingsgebied. Eenvoud is onze kernwaarde.


Multidiciplinair

Voor het totale innovatietraject heeft Opiliones alle competenties in huis, zowel op het gebied van soft- en firmware, electronica, werktuigbouwkunde of specifieke applicatie testing van de betreffende 3D-printing toepassing, ons team beheerst al deze disciplines om tot een succesvol innovatietraject te komen.

Innovatie

Door bewezen competentie in vele innovatieprojecten profileert Opiliones zich meer en meer als R&D-bedrijf en neemt deel aan innovatieprojecten, waarbij de ontwikkeling van 3D-printtechnologie als productieplatform centraal staat. Of als “Key Technology” ingezet wordt voor prototyping of serieproductie

Onderzoek

Samen met andere projectpartners worden aspecten onderzocht en in kaart gebracht zoals:

 1. Specifieke engineering voor Additive Manufacturing (AM)
 2. 3D-Printability van verschillende materialen
 3. Optimalisatie van 3D-printbare ontwerpen
 4. Postprocessing
 5. Systeemintegratie
 6. Cobotisering AM-productie
 7. Valorisatie

R&D

In het kader van bovengenoemde innovatieactiviteiten heeft Opiliones B.V. inmiddels met succes bijgedragen aan diverse innovatieprojecten:

Highlights:

 • Stepping Stones: 3D-Betonprint van parametrisch ontworpen vormvrije bouwdelen met een maximaal gewicht van 25Kg
 • HighTemp 3D: PEEK 3D-Printen met gerichte infraroodstraling voor laaghechting
 • BigComposite: 3D-Printen van grote machineonderdelen met polyamide koolstofvezel als grondstof voor een hogere mechanische en thermische belasting
 • MakeItMetal: een volledig nieuwe 3D-metaalprintservice dat met slimme 3D-printing technieken het mogelijk maakt om op hoogwaardig niveau metaal te printen tegen lage kosten
 • KroonComfort: 3D-Printing van kronen als onderdeel van een volledig geïntegreerde stoelzijde tandheelkundige kronen productiemethode

De bovengenoemde projecten streven allemaal naar valorisatie van geïntegreerde 3D-printprocessen.